E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sizce sağlık sigortası en iyi nerede tanıtılabilir ?

Açık hava reklamları (29)
Gazeteler (8)
İnternet (60)
Televizyon (150)
Dergiler (18)


Karlılığın önündeki engel: Sigorta suistimalleri
  11.11.2015


2014 yılında oto sigortalarında muallak ve ödenen hasarın ortalama 1.5 milyar liralık kısmının suistimal olduğu düşünülüyor. Yıl sonunu 133 milyon lira teknik zararla kapayan oto sigortalarının suistimallerden ciddi boyutlarda etkilendiği görülüyor. TSB ve SBM, suistimallerin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. 


S

igorta suistimalleri, bütün dünyada önemli bir sorun. Hem sigortacılar suistimallerin yol açtığı fazla maliyetlerin altında eziliyor hem sigortalılar da bu fazla maliyetlerin poliçelerine yansıması sebebiyle daha yüksek primler ödüyor.
Suistimalle mücadele eden bir kurum olan Coalition Against Insurance Fraud’un tahminlere göre, ABD’de her yıl hasar ihbarlarının 80 milyar dolarlık bölümü sigorta şirketlerini dolandırmak isteyen vatandaşlar tarafından yapılıyor. İngiliz Sigortacılar Birliği’nin (ABI) tahminlerine göre, İngiltere’de her yıl tespit edilemeyen 2.1 milyar euroluk sigorta suistimali gerçekleşiyor. Alman Sigortacılar Birliği (GDV) de, Almanya’daki suistimallerin maliyetinin tahminen yılda 4 milyar eurodan fazla olduğunu belirtiyor.
Ülkemizde de durum çok farklı değil. Türkiye’de 2014 yılında kasko ve trafikte ödenen ve muallak olan toplam 11 milyar liralık hasarın, 1.4 – 1.7 milyar lirasının suistimal olduğu düşünülüyor. Oto sigortalarının yıl sonunu 133.7 milyon lira teknik zararla kapadığını düşünürsek, suistimallerin sektördeki iyileşmeyi geciktirdiğini söylemek mümkün.

SUİSTİMALLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR
Suistimallerin önüne tamamen geçmek mümkün olmasa da, Türkiye’de suistimallerle mücadele edebilmek için önemli adımlar atılıyor. Türkiye Sigorta Birliği nezdinde kurulan Sigorta Suistimallerini Engelleme Bürosu (SİSEB) bunlardan biri.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) de ayrıca bir suistimalle mücadele ekibi var. Bir analiz şirketi olan SAS ile SBM’nin geliştirdiği ortak bir sistem sayesinde, sigorta şirketlerindeki veriler işlenerek, sigorta paydaşlarının ilişkileri yakalanarak sigortalılar için birer risk skoru çıkarılıyor. Sosyal ağ analizi adı altında hayata geçen ağ ile SBM tüm bu ilişkileri görüntüleyebiliyor. Sistem, daha önce kesinleşmiş olan benzer suistimal dosyalarını da arıyor ve ekrana getiriyor. Bu sistemin belirlediği risk skorları SBM tarafından sigorta şirketleriyle paylaşılıyor. Ayrıca sistem tarafından tespit edilmiş olan organize suç örgütleri SİSEB tarafından incelenerek gerekli aksiyonlar alınıyor.
Sektörden görüşünü aldığımız yöneticiler, Türkiye’de sigorta suistimalleriyle mücadelede önemli adımlar atıldığı konusunda hemfikir. Suistimalin ciddi bir suç olduğunu anlatan kamu spotları ve bilgilendirme kampanyalarının da ülkemizdeki suistimal oranını düşüreceğine inanılıyor. Suistimalleri Engelleme Bürosu ve SBM’nin yaptığı çalışmalar, görüş bildiren tüm yöneticiler tarafından beğeniliyor ve bu çalışmaların farkındalığı artırdığı düşünülüyor.

Sigorta suistimalleri poliçe fiyatlarını artırıyor

Sigorta suistimalleri Avrupa’da da tüm sigorta branş ve ürünlerini olumsuz etkiliyor. İngiltere sigortacılar birliği’nin (ABI) araştırmasına göre, suistimaller poliçe primlerini yılda ortalama 60 euro yükseltiyor.

Sigortada sahtekarlık ülkeden ülkeye değişim gösteriyor. Fark edilen ve fark edilmeyen sahtekarlık olaylarının Avrupa’da ödenen tazminatın yüzde 10’unu oluşturduğu düşünülüyor. Pazarın işleyişi ve sigorta yaygınlığına göre bu rakam ülkeler ve sigorta çeşitleri arasında değişiklik gösteriyor. Sigortada sahte hasar ihbarları ve bu ihbarların araştırılmasından doğan giderler, dürüst müşterilerin prim fiyatlarının artmasına neden oluyor. İngiltere Sigortacılar Birliği’nin (ABI) yaptığı araştırmaya göre, sigortada sahtecilik olayları nedeniyle poliçe fiyatları yıllık ortalama 60 euro yükseliyor. İngiltere’de sahtekarlık nedeniyle 2.2 milyar euro zarar oluştuğu söyleyen İngiliz sigortacılar, fark edilen olayların ise toplam zararın sadece birkaç milyon eurosunu oluşturduğunu söylüyor. Avrupa’da bu tarz olaylar sigorta şirketlerine büyük zarar getiriyor. Sahtekarlık olaylarının Almanya’ya yıllık maliyeti ise 4 milyar euro seviyesinde. İsveç’te 214 trafik kazası varmış gibi gösteren bir çete yakalanırken, Fransa’da 35 bin kaydedilmiş sahtecilik olayı bulunuyor, bu olayların yol açtığı zarar ise 160 milyon euro. Sigortada sahtekarlık olaylarını fark etmek ve azaltmak sigortacılar için büyük önem taşımakta. Bu, sahtekarlıktan yakalananlara verilen ve içinde hapis bulunan büyük cezalara da yansıyor. Sahtekarlık yapanlar yüzünden dürüst sigortalıların daha yüksek prim ödemesi kabul edilemez. Sigorta sektörünün sistemlerini ve kontrol süreçlerini sigortada sahteciliği engellemek için kullanması ve sahtekarlığın sigorta şirketlerine verdiği zararı minimum seviyeye indirmesi gerekmektedir. Her geçen gün daha da gelişmekte olan sahtecilik engelleme yöntemleri önümüzdeki dönemde kalıpları algılayıp, sahtekarlık olaylarını daha bildirim süresinde anlayabilecek ve bunların önüne geçebilecek.

Avrupa’da sigorta şirketlerinin karşılaştığı ilginç sahtekarlık olaylarından ikisi:
• İngiltere’de bir sigortalı kendisini sigorta şirketine boğulmuş olarak gösterdi. Sigortadan aldığı tazminatla Panama’da karısıyla beraber yaşarken bulunan adam ve karısı hemen tutuklanarak yıllarca hapse mahkum edildi.
• Fransa’da tanınmış bir cerrah, pist dışında yaşadığı kayak kazası nedeniyle yaralandı. Bu hasarı seyahat sigortası kapsamadığı için, öncelikle başkasının hatası nedeniyle yaralandığını söyledi. Bu talebi incelenip reddedilen cerrah, bu kez yaralanmanın araba kazası sırasında meydana geldiğini söyledi. Cerrahın bu talebi de incelenip reddedildi. Sonuçta ünlü cerrah tedavi masrafını kendisi üstlenmek zorunda kaldı.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu: Eksik ya da aşkın sigorta sorunu artık hiç yaşanmıyor

“Eksik ya da aşkın sigorta uygulamaları eskiden sigorta sektörünü fazladan maliyetlerin altına sokabiliyordu. Ancak, kasko genel şartlarının değişmesi sonrasında eksik ya da aşkın sigorta sorunu hemen hemen hiç yaşanmıyor.”

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, her ülkede olduğu gibi ülkemizde de suistimallerin tam olarak önüne geçmenin mümkün olmadığını söyledi. Pamukçu, “Suistimal olduğu düşünülen hasarlarda sigorta şirketleri kendi çabaları ile suistimali tespit etse dahi, sigortalılar mahkemelere ve Tahkim Komisyonu’na müracaat ettiklerinde, genellikle sigorta şirketleri aleyhine çıkan kararlarla zararlarını tazmin ediyor. Bu tip olaylarda özellikle ilgili kurumların daha objektif hareket etmesi kötü niyetli sigortalılar için daha caydırıcı olur” dedi.
Eksik ya da aşkın sigorta uygulamalarının da eskiden sigorta sektörünü fazladan maliyetlerin altına sokabildiğine değinen Pamukçu, kasko genel şartlarının değişmesi sonrasında eksik ya da aşkın sigorta sorununun hemen hemen hiç yaşanmadığına dikkat çekti.
Bunun haricindeki branşlarda da sigortalı beyanı esas alındığı için, güncel değerler üzerinden hasar hesabı yapıldığını ifade eden Pamukçu, eksik ya da aşkın sigorta uygulamalarının şu aşamada sektöre fazladan bir maliyet getirmediğini dile getirdi.

‘VERİ GİRİŞİNDE KRİTERLER HERKES İÇİN AYNI OLMALI’
1 Haziran 2011’de yürürlüğe giren Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile beraber Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde suistimalleri izlemek üzere kurulan veri tabanını da değerlendiren Pamukçu, şunları söyledi: “Bu sisteme şirketlerin veri girişi ihtiyari olup, her şirketin suistimal kriteri farklı olduğu için, şu aşamada tam olarak etkin olarak kullanılmadığı düşünülüyor. Veri girişinde tüm şirketler için kriterlerinin aynı olması halinde, sistem daha etkili çalışacaktır.”
Türk Nippon Sigorta olarak özellikle kasko sigortaları olmak üzere oto sigortalarında suistimallerle ara sıra karşı karşıya kaldıklarını belirten Pamukçu, “Bu suistimallerin tespiti için en önemli kaynağımız sahadaki eksperlerimiz olup, kendilerinden gelen bilgi ve suistimal şüphesi sonrasında özel olarak bu suistimalleri tespit etmek için kurulmuş araştırma firmalarından hizmet alıyoruz. Ayrıca, suistimallerin tespit edilebilmesi için TRAMER, SBM, SİSBİS gibi internet üzerinden erişilebilir bilgiler incelemeye alınıyor” dedi.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Dayoğlu: Artık trafik sigortalarında hasar miktarı şişirilemeyecek

“Yeni trafik sigortası Genel Şartları önemli bir Düzenleme içeriyor. Artık sigorta şirketleri, Hasarları kendi anlaşmalı kurumlarında Geçerli olan fiyatlarla sonuçlandırabilecek. Bu sayede ‘hasar şişirme’ dediğimiz Suistimaller azaltılabilecek.”

Aksigorta Hasar, Sağlık ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Dayoğlu, suistimallerin tespiti için yaptıkları yoğun çalışmaların sonucunda 2014 yılında 13 milyon lira suistimal hasarı tespit ettiklerini dile getirdi. Dayoğlu, bu yıl da Suistimal Yönetimi Projesi’ni ve dünya sigorta sektöründe var olan en gelişmiş analiz ve inceleme tekniklerini hayata geçireceklerini söyledi.

‘SİSEB İLE BERABER FARKINDALIK ARTTI’
Dayoğlu, Türkiye Sigorta Birliği nezdinde kurulan SİSEB (Sigorta Suistimallerini Engelleme Bürosu) ve SBM bünyesinde kurulan Suistimal Yönetim Sistemi’nin, tüm sektörün farkındalığını en üst seviyeye çıkardığını söyledi ve şunları ekledi: “SİSEB, SBM bünyesinde gerçekleştirilen analitik analizleri ve network analizi sonuçlarını harmanlayarak, şüpheli ilişkileri yorumlayacak ve konu ile ilgili şirketleri bilgilendirerek bir köprü vazifesi görecek. Kurulan bu sistem organize suç örgütlerinin sigorta şirketleri üzerinden haksız kazanç sağlamasının önüne geçecek. Bunun yanında bu şekilde sigorta suistimali yapmayı planlayan kişiler açısından da caydırıcı etkisi olacak. Bu iki oluşum sigorta sektörünün maliyetlerini olumlu yönde etkileyerek fayda sağlayacaktır.”
Kasko ve zorunlu trafik sigortalarında karşılaşılan suistimal türleri arasında, ‘hasar şişirme’nin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Dayoğlu, bazı kötü niyetli kişilerin, hasarları olduğundan fazla göstermek suretiyle sigorta suistimali yapmasının oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade etti.
Yeni Trafik Sigortası Genel Şartlarının bu konuda önemli bir düzenleme içerdiğini söyleyen Dayoğlu şunları söyledi: “Artık sigorta şirketleri, hasarları kendi anlaşmalı kurumlarında geçerli olan fiyatlarla sonuçlandırabilecek. Bu sayede ‘hasar şişirme’ dediğimiz suistimaller azaltılabileceği gibi, hak sahiplerinin daha kaliteli ve güvenli hizmet alacakları anlaşmalı kurumlara yönlendirilmesi de daha etkin şekilde yapılabilecek. Bununla beraber bedeni hasarlara ilişkin getirilen yeniliklerin maliyetler üzerinde olumsuz etkisi olması beklenmekle beraber itiraz prosedürünün yazılı hale gelmiş olması ve benzeri yeniliklerin suistimal üzerinde olumlu etkisinin olması beklenebilir.”

Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer: Kamu spotları ve bilgilendirme kampanyaları suistimalleri azaltır

“Özellikle bilgilendirme kampanyaları ve kamu spotlarıyla, sigorta suistimalinin çok ciddi bir suç olduğunun anlatılmasıyla beraber muhakkak suistimal oranlarında düşüş yaşanacaktır.”

Generali Sigorta Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, sigorta suistimallerinin, gerek ülkemizde gerekse yurtdışında sigorta sektörüne ve tüm sigortalılara ağır bedeller ödettiğini söyledi. Uluslararası uygulamalara bakıldığında da suistimallerin tamamen ortadan kaldırılamadığını belirten Tümer, Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA) verilerine göre sigorta şirketlerinin suistimallerin sadece yüzde 5-15’lik kısmının saptanabildiğini aktardı.

‘PLANLANMIŞ HASAR SUİSTİMALLERİ ARTTI’
Türkiye’de de suistimallerin en aza indirilmesi için sektör paydaşlarının ortak çözümler etrafında toplanmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Tümer, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan araştırmalar Türkiye’de iki kişiden birinin suistimale karıştığını ya da göz yumduğunu gösteriyor. Sigortadaki suistimalin maliyeti hem sigorta şirketini hem de suçsuz müşteriyi etkiliyor. Türkiye’de ödenen hasarın yüzde 15-30’unun suistimal kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Sahtekarlıktan kaynaklanan zararlar da poliçe fiyatlarına yansıdığı için müşteriler yüzde 15-20’ye kadar daha fazla prim ödemek zorunda kalıyor. Sektörde en çok oto hasarlarında ve kaza tespit tutanağı suistimallerine rastlanıyor. Planlanmış hasar ve ‘vurup kaçtı’ suistimallerinin de önemli bir oranda arttığını gözlemliyoruz.”

‘SEKTÖRDEKİ VERİLERE HERKES ULAŞTIKÇA SUİSTİMALLER AZALIR’
“Sigorta Suistimallerini Engelleme Bürosu’nun (SİSEB) kurulmasıyla verilerin belli kriterlere göre her şirketin faydalanabileceği şekilde kaydedilmesi, oluşan veri tabanının analiz edilmesi ve sigortalıların/kişilerin skorlanması sağlanacak. SİSEB an itibarıyla haftalık test verilerini şirketlere göndermekteler ve şirketler bu veriler üzerinde çalışarak, büroya geri bildirim yapıyor. Geri bildirimler sonucu standart kriterler belirlendiğinde şirketlerin suistimal hasarlar için hızlı aksiyon alması sağlanacak. Sigorta şirketleri de sadece kendi verilerini değil tüm sektör verileri ile büyük resmi görebilecek” diyen Tümer, bu sayede organize suistimallerde belirgin azalış meydana geleceğinin altını çizdi.
Özellikle bilgilendirme kampanyaları ve kamu spotlarıyla, sigorta suistimalinin çok ciddi bir suç olduğunun anlatılmasıyla beraber muhakkak düşüş yaşanacağına dikkat çeken Tümer, şunları ekledi: “SİSEB’in tespit ettiği suistimal vakalarıyla ilgili yasal mercilerde işlemler yapılması örnek teşkil edeceğinden suistimal vakalarında azalma olacağını düşünüyoruz.”
Tümer, sözlerini şöyle tamamladı: “1 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren yeni Trafik Sigortası Genel Şartları’na göre sigortalıya rücu nedenlerinden en dikkat çekici olan ve yeni uygulamaya alınan maddesi, trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelen kazaların rücu edilebilmesi hususudur. Bu husus sigorta şirketlerince uygulanmaya başlanması, rücu talebiyle karşılaşacağını bilen kişiler için caydırıcı etkisi olacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle kaza tespit tutanağı sahtekarlığında azalma öngörüyoruz.”

Axa Sigorta Hasar Direktörü ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi İsmail Alpertunga: İngiltere’de suistimalle mücadele sonucunda prim tutarları düştü

“Suistimal sonucunda sektör kurumları Yüklü miktarda maddi kayıp yaşıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, suistimalle Mücadele sonucunda nihai tüketicinin ödediği Prim tutarında poliçe başına yaklaşık 58 Poundluk azalma olduğu saptandı.”

Axa Sigorta Hasar Direktörü ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi İsmail Alpertunga, cari yıl içinde tüm sektör kurumlarının hasar tazminat taleplerinde yüklü miktarda bir maddi kayıp yaşadığını söyledi. Alpertunga konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu kayıp hem şirketlerin teknik kârlılığını etkilemekte hem de azalan rekabet gücüyle doğru orantılı olarak müşterilerin ödeyeceği prim tutarına etki etmektedir. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, suistimalle mücadele sonucunda nihai tüketicinin ödediği prim tutarında poliçe başına yaklaşık 58 poundluk azalma olduğu saptandı.”

‘BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM VE PAYLAŞIM’
Alpertunga, sigorta suistimallerine yönelik Axa Sigorta’nın uygulamalarını birkaç başlıkta şöyle sıraladı: “Birinci önceliğimiz eğitim ve paylaşım. Şirket içinde sigorta suistimallerine yönelik görevlendirilen bir birim kuruldu ve sigorta suistimalleriyle mücadele bir şirket politikası olarak benimsendi. Kurulan bu birim aracılığıyla hasar çalışanlarının sigorta suistimallerine yönelik eğitim almaları sağlandı. Bu eğitim planlamaları aynı şekilde devam ettiriliyor, hasar çalışanlarının bilinç düzeyleri geliştirilip farkındalık yaratılıyor. Aynı şekilde tespit edilen suistimaller, hem hasar hem üretim birimleriyle paylaşılarak bireylerin bu konudaki bilinç düzeylerinin artırılması sağlanıyor.”
Alpertunga, ikinci önceliklerininse gerek şirket içi gerekse sektörden alınan suistimal bilgilerinin bilgi teknolojileri sistemleri aracılığı ile erken uyarı uygulamasına dönüştürülmesi olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu şekilde bir suistimal talep girişiminde, ilgili hasar çalışanları sistem tarafından uyarılıyor ve bu yönde yapılması beklenen aksiyonların alınması sağlanıyor. Yine benzer şekilde sistem içinde yer alan tespitler doğrultusunda olası suistimal iş kuralları ortaya çıkarılıyor. Bu kurallar da ana hatlarıyla elde edilen deneyimler doğrultusunda hangi tür hasar tazminat taleplerinin suistimal içerebileceğini tahmine ve bir iş kuralına bağlı olarak ortaya koyuyor. Bu tür bir talepte hasar çalışanları erken uyarıyla bilgilendiriliyor. Her iki durumda da hem suistimal datalarının hem de iş kurallarının birbirini destekler bir yapıda çalışması ve entegrasyonu sayesinde şirketimizde çok ciddi kazanımlar elde edildi. Bu yönüyle Ar-Ge çalışmalarına hızla devam edilmekte, yeni proje ve uygulamalar ile geliştirilmesi sağlanmaktadır.”

‘SAHA ÇALIŞMASI DESTEĞİ ALIYORUZ’
Alpertunga, üçüncü önceliklerinin de gerekli hallerde saha çalışması desteği aldıkları denetim şirketleri olduğunu söyledi ve ekledi: “Ülkenin farklı bölgelerinde görevlendirilen saha denetim elemanları kendilerine yöneltilen hasar dosyasında talep edilen çalışmaları yapıyor ve bir rapor halinde şirkete sunuyor.”

‘TSB BÜNYESİNDEKİ SİSEB PEK ÇOK KAZANIM SAĞLADI’
Alpertunga, Sigorta Suistimallerini Engelleme Bürosu’nun kurulması ve faaliyetine başlaması ile temel kazanımları şöyle sıraladı:
“- Hukuki yönüyle suistimal hasarlarda etkin mücadele sergilenebilecek olması,
– Tüm sektör suistimal datalarının tek bir merkezde toplanabilecek olması ve tüm sektörün bu datalardan faydalanması,
– Bilgi teknolojileri kullanılarak sektörde yer alan kurumlara, mevcutta havuzda biriken datalardan elde edilecek sonuçlara göre, suistimalle mücadelede etkin iş yapma şekil ve uygulamaları hususunda destek olunması,
– Kamuoyunun sigorta suistimalleri hususunda bilinçlendirilmesi, bu amaçla hazırlanabilecek eğitim ve sunumların hem sektör hem de tüketicilerle paylaşılması.”
İsmail Alpertunga, “Saydığım bu ana dört temel kazanç ile sektörün ve sektörde yer alan kurumların teknik kârlılıkları olumlu yönde etkilenecek, rekabet gücü artacak ve bu da olumlu yönde nihai tüketicinin ödeyeceği poliçe primlerine doğrudan etki ederek sektörün büyümesi sağlanabilecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Liberty Sigorta Hasar Direktör V. Nihal Asker: Teknolojik yenilikler suistimalleri azaltacak

“Yapılan yeni düzenlemeler arasından özellikle SMS bilgilendirmelerinin ve mobil kaza tutanağı uygulamalarının hem kasko hem de trafik sigortalarında suistimal vakalarını azaltmakta etkili olacağını düşünüyorum.”

Liberty Sigorta Hasar Direktör V. Nihal Asker, skorlama yapıları sayesinde hasar dosyalarını belirli kriterlere göre süzgeçten geçirerek suistimal olup olmadığı yönünde bir olasılık hesabı yaptıklarını söyledi.Yüksek suistimal ihtimali bulunan hasar dosyaları için Şüpheli Hasarlar birimlerinin ek inceleme yaparak hasarda gerçekten suistimal olup olmadığını araştırdığını ifade eden Asker, “Bununla birlikte, sahada eksperlerimiz ve Bölge Müdürlüklerimizde görev yapan saha denetim uzmanı arkadaşlarımız da mevcut kendi rol tanımları çerçevesinde hasar incelemesi yaparken suistimal olup olmadığı konusunu da dikkatle inceliyorlar” dedi.
Liberty Sigorta olarak tüm hasar ekiplerine suistimalli hasarlarla ilgili farkındalık oluşması ve bilincin yerleşmesi amacıyla çeşitli eğitimler de verdiklerinden bahseden Asker, performans takip sistemleri sayesinde de tüm Hasar Departmanı çalışanlarının da karnelerinde suistimal başlığına yer verildiğini, hasar sürecinin başından sonuna dek suistimal konusunun ön planda yer aldığını belirtti.

‘SİSEB SAYESİNDE SEKTÖR AĞIR MALİYETLERDEN KORUNABİLECEK’
Asker, suistimal ve sızıntıların toplam hasardaki oranının aşağı çekilmesinde Sigorta Suistimallerini Engelleme Bürosu’nun çok ciddi katma değer sağlayacağını ve proaktif sigortacılığa geçilmesinde destek olacağına inandıklarını dile getirdi. SİSEB’in bir taraftan sektördeki bilincin artırılmasını, diğer yandan da poliçe sahipleri, servisler, emniyet güçleri ve kamu otoriteleri nezdinde de bir bilinç oluşturulmasını sağlayacağını belirten Asker, böylelikle şirketlerin kendilerini ve sigortalılarını suistimal hasarlar nedeniyle katlanılan ağır maliyetlerden koruma fırsatını elde edebileceğini söyledi.
Yapılan yeni düzenlemeleri de yorumlayan Asker, “Özellikle SMS bilgilendirmelerinin ve mobil kaza tutanağı uygulamalarının hem kasko hem de trafik sigortalarında suistimal vakalarını azaltmakta etkili olacağını düşünüyorum. Şöyle ki, SMS bilgilendirmesiyle sigortalılar araçlarının kötü bir geçmişi olmaması ve satış anında değer kaybı yaşanmaması adına araçlarını daha dikkatli kullanmaya ve suistimal olaylardan uzak durmaya çalışmaktadır. Mobil kaza uygulamalarıyla da sisteme girilen kaza, saat ve kaza yeri bilgileri sayesinde çok ciddi istatistiksel veriler oluşmakta ve sigorta şirketlerine sağlanan bu veriler sonucunda suistimal hasar tespitini kolaylaştıracağı düşüncesindeyim” diyerek sözlerini tamamladı.

Doğa Sigorta Hasar ve Lojistik Müdürü Turgay Özkan: Sigorta verileri ortak veri tabanında izlenmeli

“Sigorta şirketlerine yönelik kasıtlı olarak aldatma ve yalan beyan yoluyla İşlenen ve yasalarca suç olarak kabul edilen sigorta suistimallerinin, tüm sigorta şirketleri Tarafından ortak bir veri tabanında izlenebilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.”

Doğa Sigorta Hasar ve Lojistik Müdürü Turgay Özkan, suistimallerin en çok sahte kaza tespit tutanakları, planlanmış hasarlar, vurup kaçtı beyanları, sahte yaralanma beyanları, hasarlıyken sigortalama sahtekarlığı, sahte belge, kendi malına zarar verme, abartılmış hasar ve tamir faturası olarak ortaya çıktığını belirtti.
Özellikle anlaşmalı kaza tutanağı dönemi başladıktan sonra bu tür suistimallerin arttığını ifade eden Özkan, sigorta şirketlerine yönelik kasıtlı olarak aldatma ve yalan beyan yoluyla işlenen ve yasalarca suç olarak kabul edilen sigorta suistimallerinin tüm sigorta şirketleri tarafından ortak bir veri tabanında izlenebilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.
Sektörde ve özellikle dürüst sigortalıların üstlendiği suistimal ve sızıntılardan kaynaklı maliyetlerin azalmasına SİSEB’in katkıda bulunacağını aktaran Özkan konuyla ilgili şunları söyledi: “SİSEB, sosyal ağ analizi ekranlarını inceliyor. Milyonlarca hasar dosyasıyla her yıl kesilen sigorta ve kasko poliçelerini birbiriyle ilişkilendirilip büyük bir resim ortaya çıkarıyor. Bu büronun tamamen faaliyete başlamasıyla beraber Türkiye’de sigorta suistimallerini ciddi şekilde azaltacağını düşünüyorum.”
  
  

Kaynak :
Hit : 677


Rakamlarla HDI Sigorta
Europ Assistance daha iyi hizmet için bilgi şart diyor
Sigortacılar Azerbaycan da buluşuyor
Asistans Şirketleri Derneği nde görev dağılımı yapıldı
4 ayda trafik destekli önemli büyüme
UFO ların kaçırma riskine karşı sigorta yaptırdı
9 aylık üretim 22.1 milyar lira
Karlılığın önündeki engel: Sigorta suistimalleri
Sigorta almada en önemli etken marka güvenirliği
Türkiye sigortada 88 ülke arasında 63 üncü
Sektör ekonominin güvencesi
Dünyanın yatırım merkezi Türkiye de sigortacılığın da cazibesi artacak
Çalışan kalitesi yükseldikçe sigorta sektörü büyüyecek
Telefonla Sigorta Dolandarıcılığına dikkat edin
2015 Sigma Raporu: Sağlık üretiminde her yıl yüzde 10 artış bekleniyor
Politik riskler tüm dünyada artıyor
Sektöre taze kan: Yıllık Gelir Sigortası
Sigorta Şirketlerinin Ödemek Zorunda Kaldığı En Ağır Maliyetler
2015 sonunda insurance web uzantısı kullanıma açılacak
Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Teknik kar 1.6 milyar lira
Yılın son ayları sigortacıların hasat ayları mı, kahır ayları mı?
Sigorta şirketleri maliyet ve regülasyonlara öncelik veriyor
Türk toplumunun hayali bahçeli-havuzlu villa
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Haber Platformu, www.saglik-sigortasi.com portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International News Platform, www.saglik-sigortasi.com portal managers has no responsibility and bind.

Sigorta - Genel Sağlık Sigortası - Sosyal Sigorta Sorgulama - Sağlık Sigortası Sorgulama - Sağlık Sigortası Primleri
Medasist International © Copyright 2005